El Network diagnostic tool en ubuntu no funciona no?